فراخوان فن‌بازار تخصصی «چالش‌های فناورانه مهندسی خوردگی» با رویکرد حل چالش‌های صنایع مختلف در این حوزه، در سطح ملی اعلام شد. این رویداد با حمایت فن بازار ملی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، فن بازار تخصصی «چالش‌های فناورانه مهندسی خوردگی» با رویکرد حل چالش‌های صنایع مختلف این حوزه در سطح ملی، ششم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

در این رویداد، از یک سو با تبیین موضوع و بررسی چالش‌های فناورانه صنایع کشور و از سوی دیگر با شناسایی و عرضه ظرفیت‌ها و پاسخگویی به چالش‌های خوردگی، تلاش می‌شود زیان وارده به اقتصاد کشور به حداقل برسد.

برگزاری پنل مدیریت خوردگی، نمایشگاه جانبی در قالب فن بازار تخصصی مهندسی خوردگی و نشست‌های جانبی علمی فناورانه با حضور خبرگان صنعت و اساتید برجسته دانشگاهی بخشی از برنامه‌های این رویداد تخصصی است.

این رویداد فرصت مناسبی برای ارائه چالش‌های فناورانه در حوزه خوردگی فراروی صاحبان صنعت قرار می‌دهد. همچنین امکان تجاری‌سازی نوآوری‌ها و راه‌حل‌های فناورانه را برای شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان، اساتید، محققان، دانشجویان و سایر علاقه‌مندان فراهم می‌کند.

اهداف برگزاری فن‌بازار «چالش‌های فناورانه مهندسی خوردگی» “استفاده از الگوی نوآوری باز در پاسخگویی به نیازمندی‌های فناورانه صنایع”، “شبکه‌سازی متخصصین، نوآوران و نخبگان”، “کمک به توسعه دانش‌بنیان واحدهای صنعتی”، “کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و پاسخگویی به نیازهای واحدهای صنعتی” و “تسهیل ارتباط صنعت با پژوهشگران و نخبگان و نوآوران” است.

این رویداد در محورهای “پوشش و رنگ”، “بازدارنده‌های خوردگی”، “حفاظت کاتدی”، “انتخاب مواد”، “خوردگی دمای بالا و اکسیداسیون”، “هوشمندسازی سیستم‌های کنترل خوردگی” و نیز “ارائه راه حل‌های فناورانه و پاسخ به چالش‌ها” برگزار می‌شود.

منبع: ایسنا

درباره انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی

ارسال پاسخ