تقویم آموزشی فصل بهار ۱۴۰۰
نام دوره زمان برگزاری مدرک
بازرسی چشمی جوش VT ۱۴۰۰/۱/۲۱ ASNT Level I&II
نقشه خوانی صنعتی با رویکرد مهندسی معکوس ۱۴۰۰/۱/۳۰ دارد (به لاتین)
کلید فولاد ۱۴۰۰/۲/۱۵ دارد (به لاتین)
بازرسی آلتراسونیک جوش UT ۱۴۰۰/۲/۲۱ ASNT Level I&II
بازرسی رادیوگرافی جوش و تفسیر RTi هفته پایانی اردیبهشت ASNT Level I&II
بازرسی با مایعات نافذ PT نیمه دوم خرداد ASNT Level I&II
بازرسی با ذرات مغناطیسی MT نیمه دوم خرداد ASNT Level I&II
تدوین دستورالعمل جوشکاری WPS/PQR نیمه اول تیرماه دارد (به لاتین)

Something is wrong.
Instagram token error.
Load More