آموزشی فصل پاییز و زمستان ۱۴۰۰

(جهت اطلاع از هزینه دوره ها با شماره‌های مندرج در سایت یا واتزاپ یا دایرکت اینستاگرام انجمن در ارتباط باشید)

نام دوره زمان برگزاری مدرک
تدوین دستورالعمل جوشکاری
WPS/PQR
۱۴۰۰/۷/۱۱ ASNT Level I&II
مبانی بازرسی فنی 
بازرسی جوش و روش‌های تست غیر مخرب
۱۴۰۰/۷/۱۲ دارد (به لاتین)
کلید فولاد
شناسایی و انتخاب انواع فولادها
۱۴۰۰/۷/۱۹ دارد (به لاتین)
نقشه خوانی صنعتی با رویکرد مهندس معکوس ۱۴۰۰/۸/۵ دارد (به لاتین)
بازرسی آلتراسونیک جوش UT ۱۴۰۰/۸/۹ ASNT Level I&II
بازرسی چشمی جوش VT ۱۴۰۰/۱۰/۷ ASNT Level I&II
بازرسی جوش به روش مایع نافذ PT ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ASNT Level I&II
بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی MT ۱۴۰۰/۱۲/۳ ASNT Level I&II

بازرسی و کنترل خوردگی در صنایع
نفت و گاز، پتروشیمی، فولادی و ....

در حال برنامه ریزی دارد (به لاتین)
 

Something is wrong.
Instagram token error.
Load More