تقویم دوره‌های فصل تابستان و پاییز ۱۴۰۱

(جهت اطلاع از هزینه دوره ها با شماره‌های مندرج در سایت یا واتزاپ یا دایرکت اینستاگرام انجمن در ارتباط باشید)

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره

زمان برگزاری

مدرس

۱

دوره کلید فولاد
شناسایی و انتخاب انواع فولادها

۱۲ ساعت
(بصورت آنلاین)

شروع از ۱۲ مرداد ماه
ساعت ۱۸ تا ۲۱
روز های چهارشنبه

دکتر آرین قندی

۲

بازرسی رادیوگرافی و تفسیر فیلم های جوشکاری
RTi ASNT Level II

۲۴ ساعت بصورت ترکیبی
(آنلاین و حضوری)

شروع از ۱۸ مرداد ماه
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰
روز های فرد هفته

مهندس محمدرضا اعرفی

۳

دوره عملیات حرارتی کاربردی
دیاگرام ها، عملیات های سطحی، پارامترها و ...

۱۰ ساعت
(بصورت آنلاین)

شروع از ۲۳ مرداد ماه
ساعت ۱۷ تا ۲۱
روز های شنبه و یکشنبه

مهندس محمد قربانی
(از سوئد)

۴

بازرسی چشمی جوش
Visual & Optical Testing - VT ASNT level I&II

۳۲ ساعت
بصورت ترکیبی
(آنلاین و حضوری)

شروع از ۱۳ شهریور ماه
ساعت ۱۸تا ۲۰:۳۰
روز های یکشنبه و سه شنبه

مهندس ایمان معتمدی

۵

دوره بازرسی UT تکمیلی (…, DAC, DGS)
کالیبراسیون، تعیین حساسیت و تعیین استاندارد
جهت تست قطعات ریخته گری، Clad و بابیت

۱۲ ساعت
(بصورت حضوری)

۱۶ و ۱۷ شهریور ماه
ساعت ۱۴ تا ۲۰
روز های چهارشنبه و پنجشنبه

مهندس حسین محمدیان

۶

تدوین دستورالعمل جوشکاری - WPS/PQR

۱۵ ساعت
(بصورت آنلاین)

شروع از ۲۳ شهریور ماه
ساعت ۱۸: تا ۲۰:۳۰
روزهای دوشنبه و چهارشنبه

مهندس ایمان معتمدی

۷

دوره نقشه خوانی صنعتی
با رویکرد مهندسی معکوس

۲۰ ساعت
(بصورت آنلاین)

شروع از ۱۸ مهر ماه
ساعت ۱۸  تا ۲۰:۳۰
روزهای دوشنبه و چهارشنبه

مهندس هادی صنعتگر

۸

بازرسی به روش مایعات نافذ
   iquid Penetrant Testing - PT ASNT level I&II

۱۵ ساعت
بصورت ترکیبی

(آنلاین و حضوری)

شروع از ۲۶ مهر ماه
ساعت ۱۸  تا ۲۰:۳۰
روز های یکشنبه و سه شنبه

مهندس ایمان معتمدی

۹

بازرسی با ذرات مغناطیسی
Magnetic Particle Testing - MT ASNT level I&II

۱۵ ساعت
بصورت ترکیبی
(آنلاین و حضوری)

شروع از ۱۷ آبان ماه
ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰
روز های یکشنبه و سه شنبه

مهندس ایمان معتمدی

۱۰

بازرسی آلتراسونیک جوش و ریخته گری
Ultrasonic Testing - UT ASNT level I&II

۵۷ ساعت
بصورت ترکیبی
(آنلاین و حضوری)

شروع از ۱۳ آذر ماه
ساعت ۱۸  تا ۲۰:۳۰
روز های یکشنبه و سه شنبه

مهندس ایمان معتمدی