آموزشی فصل بهار و تابستان ۱۴۰۰

(جهت اطلاع از هزینه دوره‌ها بتقویما شماره‌های مندرج در سایت یا واتزاپ یا دایرکت اینستاگرام انجمن در ارتباط باشید)

نام دوره زمان برگزاری مدرک
بازرسی چشمی جوش VT ۱۴۰۰/۱/۲۱ ASNT Level I&II
نقشه خوانی صنعتی با رویکرد مهندسی معکوس ۱۴۰۰/۱/۳۰ دارد (به لاتین)
کلید فولاد ۱۴۰۰/۲/۱۵ دارد (به لاتین)
بازرسی آلتراسونیک جوش UT ۱۴۰۰/۲/۲۱ ASNT Level I&II
عملیات حرارتی کاربردی ۱۵ - ۱۶ - ۲۲ و ۲۳ خرداد دارد (به لاتین)
بازرسی چشمی جوش VT ۱۴۰۰/۴/۱۴ ASNT Level I&II
بازرسی رادیوگرافی جوش و تفسیر RTi ۱۴۰۰/۴/۱۵ ASNT Level I&II
کلید فولاد ۱۴۰۰/۵/۱۳ دارد (به لاتین)
بازرسی با مایعات نافذ PT ۱۴۰۰/۵/۱۷ ASNT Level I&II
بازرسی و کنترل خوردگی در صنایع ۱۴۰۰/۵/۲۵ دارد (به لاتین)
بازرسی با ذرات مغناطیسی MT ۱۴۰۰/۵/۳۱ ASNT Level I&II
تدوین دستورالعمل جوشکاری WPS/PQR ۱۴۰۰/۶/۲۳ دارد (به لاتین)

Something is wrong.
Instagram token error.
Load More