برای مشاهده هر عنوان روی آن کلیک کنید

ردیف عنوان مطلب لینک مطلب
ردیف عنوان مطلب لینک مطلب
۱ معرفی گرایش سرامیک رشته مهندسی مواد ۲ معرفی کتب فارسی مهندسی سرامیک
۳ آشنایی با رشته سرامیک و انجمن های آن ۴ سرفصل دروس کارشناسی ارشد سرامیک
ردیف عنوان خبر
لینک مطلب
۱ فصلنامه سرامیک ایران
ردیف عنوان دوره لینک مطلب
۱ مشاهده تقویم آموزشی+

به علت پاندمی کرونا در حال حاضر همایشی موجود نمی باشد!

ردیف عنوان فایل دانلود ردیف عنوان فایل دانلود
۱ هندبوک دیرگدازها - تالیف: Charles Schacht ۲ هندبوک سرامیک ها، شیشه ها و الماس - تالیف: Charles A. Harper

محصولات مرتبط با گرایش