بانک اطلاعاتی استخدام انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی   


Something is wrong.
Instagram token error.


مزایای عضویت در انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی

  • امکان حضور در دوره های برگزار شده توسط انجمن و استفاده از تخفیف ویژه این دوره ها برای اعضا

  • استفاده از تخفیف ویژه برای تهیه CD و DVD بانک الکترونیکی انجمن

  • معرفی افراد پژوهشگر و خلاق به مراکز علمی معتبر کشور

  • امکان حضور در تیم های تحقیقاتی - پژوهشی و چاپ مقالات معتبر علمی

  • امکان دسترسی به اکثر هندبوک ها و مقالات

  • تسهیل عضویت در جوامع مهندسی مواد