برای مشاهده هر عنوان روی آن کلیک کنید

ردیف عنوان مطلب لینک مطلب
ردیف عنوان مطلب لینک مطلب
۱ معرفی گرایش خوردگی و حفاظت از مواد ۲ خوردگی چیست؟
۳ انواع خوردگی و معیارهای تقسیم بندی آن ۴ خوردگی بین دانه ای در فولادهای زنگ نزن آستنیتی
ردیف عنوان خبر
لینک مطلب
ردیف عنوان خبر لینک مطلب
۱ چالش‌های مهندسی خوردگی در فن‌بازاری تخصصی حل می‌شود ۲ هدررفت سرمایه‌ کشور به دلیل پوسیدگی و خوردگی تجهیزات در صنایع مختلف
ردیف عنوان دوره لینک مطلب
۱ مشاهده تقویم آموزشی+

به علت پاندمی کرونا در حال حاضر همایشی موجود نمی باشد!

ردیف عنوان فایل دانلود ردیف عنوان فایل دانلود
۱ اصول خوردگی (مکانیزم‌ها ، علل و روش‌های پیشگیری)
تالیف Philip A. Schweitzer
۲ جزوه خوردگی و اکسیداسیون - دکتر صائب نوری
 
۳ خوردگی موضعی - دکتر صائب نوری
 
     

محصولات مرتبط با گرایش