لیست دوره های انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی

لیست کلیه دوره های انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی

👈🏽 تقویم نزدیک‌ترین دوره‌ها 👉🏽

جوشکاري   برق (الکترود) (SMAW)

جوشكاري و متالورژي جوش آلياژهاي آلومينيوم

کنترل خوردگي و رسوب در بويلرها

جوشكاري قوس فلز گازي (GMAW)

بازرسي فني مخازن ذخيره

کنترل خوردگي در محيط هاي  آب گردشي

جوشكاري زير پودري(SAW)

بازرسي فني مخازن تحت فشار

پيشگيري و کنترل خوردگي در صنايع

جوشكاري قوس تو پودري(FCAW)

بازرسي جوش لوله

خوردگي در صنايع پالايش نفت و پتروشيمي

جوشكاري قوس تنگستن گازي (GTAW)

بازرسي چشمي جوش(VT)

خوردگي در صنايع  نفت و گاز

آشنايي با استاندارهاي فني جوشکاري

بازرسي  ذرات مغناطيسي(MT)

خوردگي در صنايع شيميايي

گازهاي محافظ در جوشكاري

بازرسي مايع نافذ(PT)

کنترل خوردگي خطوط لوله

شناخت و طبقه بندي مواد مصرفي جوشكاري

( طبق استانداردSec II  PART  C   ASME )

تفسير فيلم راديو گرافي(RTI)

خوردگي فولادهاي کربني و کم آلياژ و چدنها

تکنولوژي جوشکاري

بازرسي پايپينگ

Piping inspection(ASME B31)

خوردگي فولادهاي زنگ نزن

فرآيندهاي برشکاري

تستهاي غير مخرب (NDT)

خوردگي زير عايقها

شناخت استانداردها و کدها

تستهاي مخرب(DT)

شناسايي و بررسي عيوب رنگ و پوششهاي صنعتي

آشنايي  با اصول بازرسي فني

دستورالعمل جوشکاري و تاييد صلاحيت

(WPS & PQR – ASME Sec IX)

بازرسي رنگ و آماده سازي سطح

اصول متالورژي و دستورالعمل

 عمليات حرارتي قطعات صنعتي

بازرسي جوش  اسکلت فلزي(AWS  D1.1)

پوششها و کنترل خوردگي در بتون

کنترل  پيچيدگي و تنشهاي پسماند در جوشکاري

خواص و طبقه بندي فولادهاي کربني و کم آلياژ

پوششهاي محافظ براي پره هاي توربين

عمليات حرارتي  در جوشکاري

خواص و طبقه بندي فولادهاي زنگ نزن

تميزکاري فيزيکي و شيميايي تجهيزات

عيوب و ناپيوستگيهاي جوشکاري

کليد فولاد

پيشگيري و آناليز شکست قطعات صنعتي

بازرسي جوش(سطح 1)

انتخاب و طبقه بندي متريال

 پيشگيری و آناليز شکست قطعات عمليات حرارتي شده

بازرسي جوش(سطح 2)

خوردگي جوش

جوشكاري و متالورژي جوش فولادهاي كربني و چدنها

انتخاب متريال براي محيط هاي خوردگي

جوشكاري و متالورژي جوش فولادهاي زنگ نزن

WATER TREATMENT

اصول تصفيه و كنترل خوردگي آبهاي صنعني در بويلر و برجهاي خنك كننده