لیست دوره های انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی

لیست کلیه دوره های انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی

👈🏽 تقویم نزدیک‌ترین دوره‌ها 👉🏽

جوشکاری   برق (الکترود) (SMAW)

جوشکاری و متالورژی جوش آلیاژهای آلومینیوم

کنترل خوردگی و رسوب در بویلرها

جوشکاری قوس فلز گازی (GMAW)

بازرسی فنی مخازن ذخیره

کنترل خوردگی در محیط های  آب گردشی

جوشکاری زیر پودری(SAW)

بازرسی فنی مخازن تحت فشار

پیشگیری و کنترل خوردگی در صنایع

جوشکاری قوس تو پودری(FCAW)

بازرسی جوش لوله

خوردگی در صنایع پالایش نفت و پتروشیمی

جوشکاری قوس تنگستن گازی (GTAW)

بازرسی چشمی جوش(VT)

خوردگی در صنایع  نفت و گاز

آشنایی با استاندارهای فنی جوشکاری

بازرسی  ذرات مغناطیسی(MT)

خوردگی در صنایع شیمیایی

گازهای محافظ در جوشکاری

بازرسی مایع نافذ(PT)

کنترل خوردگی خطوط لوله

شناخت و طبقه بندی مواد مصرفی جوشکاری

( طبق استانداردSec II  PART  C   ASME )

تفسیر فیلم رادیو گرافی(RTI)

خوردگی فولادهای کربنی و کم آلیاژ و چدنها

تکنولوژی جوشکاری

بازرسی پایپینگ

Piping inspection(ASME B31)

خوردگی فولادهای زنگ نزن

فرآیندهای برشکاری

تستهای غیر مخرب (NDT)

خوردگی زیر عایقها

شناخت استانداردها و کدها

تستهای مخرب(DT)

شناسایی و بررسی عیوب رنگ و پوششهای صنعتی

آشنایی  با اصول بازرسی فنی

دستورالعمل جوشکاری و تایید صلاحیت

(WPS & PQR – ASME Sec IX)

بازرسی رنگ و آماده سازی سطح

اصول متالورژی و دستورالعمل

 عملیات حرارتی قطعات صنعتی

بازرسی جوش  اسکلت فلزی(AWS  D1.1)

پوششها و کنترل خوردگی در بتون

کنترل  پیچیدگی و تنشهای پسماند در جوشکاری

خواص و طبقه بندی فولادهای کربنی و کم آلیاژ

پوششهای محافظ برای پره های توربین

عملیات حرارتی  در جوشکاری

خواص و طبقه بندی فولادهای زنگ نزن

تمیزکاری فیزیکی و شیمیایی تجهیزات

عیوب و ناپیوستگیهای جوشکاری

کلید فولاد

پیشگیری و آنالیز شکست قطعات صنعتی

بازرسی جوش(سطح ۱)

انتخاب و طبقه بندی متریال

 پیشگیری و آنالیز شکست قطعات عملیات حرارتی شده

بازرسی جوش(سطح ۲)

خوردگی جوش

جوشکاری و متالورژی جوش فولادهای کربنی و چدنها

انتخاب متریال برای محیط های خوردگی

جوشکاری و متالورژی جوش فولادهای زنگ نزن

WATER TREATMENT

اصول تصفیه و کنترل خوردگی آبهای صنعنی در بویلر و برجهای خنک کننده