تسهیلات و تخفیفات ثبت نام در دوره های آموزشی انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی

انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی در راستای تحقق اهداف و برنامه های خود شرایط ویژه ای را برای دانشپذیران وفادار خود در نظر گرفته است :

۱)  اعضای انجمن در ثبت نام کلیه دوره ها از ۱۵% تخفیف برخوردار می باشند.

۲) دانشپذیران وفادار انجمن (کسانی که حداقل در یکی از دوره های قبلی ما شرکت کرده باشند) در ثبت نام کلیه دوره ها از ۵% تخفیف برخوردار می باشند.

۳) دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی معتبر از ۵% تخفیف برخوردار می باشند.

۴) ثبت نام کنندگان به صورت گروهی (۳ نفر به بالا) از ۱۰% تخفیف برخوردار می گردند.

۵) دانشپذیران در صورت معرفی هر کدام از دوستان و یا همکاران خود و ثبت نام آنها در دوره های انجمن به ازای هر نفر از ۵% تخفیف برخوردار می گردند.

۶) در صورت ثبت نام  2 دوره به صورت همزمان از ۱۰% تخفیف و بیش از ۲ دوره بصورت همزمان از ۱۵% تخفیف برخوردار می گردند.

 

تبصره ۱ : حداکثر تخفیف ارائه شده در موارد پنج گانه فوق سقف ۲۰ درصد می باشد.

تبصره ۲ : تخفیفات فوق شامل دوره های بین المللی نمی گردد.