برای مشاهده هر عنوان روی آن کلیک کنید

ردیف عنوان مطلب لینک مطلب
۱ معرفی گرایش شکل دادن فلزات
ردیف عنوان خبر
لینک مطلب
ردیف عنوان خبر لینک مطلب
۱   ۲  
ردیف عنوان دوره لینک مطلب
۱ مشاهده تقویم آموزشی+

به علت پاندمی کرونا در حال حاضر همایشی موجود نمی باشد!

 

ردیف عنوان کتاب دانلود ردیف عنوان کتاب دانلود
۱ هندبوک شکل دادن فلزات Metal Forming Handbook ۲ شکل دهی فلزات
تالیف WILLIAM F. HOSFORD - انتشارات کمبریج
۳ آشنایی مقدماتی با تکنولوژی شکل دادن فلزات - مهندسی زمانیان ۴ پارامترهای قابلیت شکل پذیری (Wilko C.Emmens)
۵ عملیات شکل دهی فلز Metal Forming Practise ۶ شکل دهی به روش هیدروفرمینگ Hydrofoming

محصولات مرتبط با گرایش