برای مشاهده هر عنوان روی آن کلیک کنید

ردیف عنوان مطلب لینک مطلب
ردیف عنوان مطلب لینک مطلب
۱ معرفی گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ۲ مواد مهندسی Engineering materials
           
ردیف عنوان خبر
لینک مطلب
ردیف عنوان خبر لینک مطلب
۱ آخرین آگهی‌های استخدام رشته متالورژی
 
۲ آخرین آگهی‌های استخدام رشته مهندسی مواد
 
۳ استخدام مهندس مواد (متالورژی)
 
۴  جدول آنالیز شیمیایی فولادهای پرکاربرد
ردیف عنوان دوره لینک مطلب
۱ مشاهده تقویم آموزشی+

به علت پاندمی کرونا در حال حاضر همایشی موجود نمی باشد!

ردیف عنوان کتاب دانلود ردیف عنوان کتاب دانلود
۱ کریستالوگرافی - تالیف دیتر شوارزنباخ - دانشگاه لوزان سوئیس
 
۲ دیکشنری مهندسی - انتشارات McGraw-Hill
 
۳ جلد اول ASM
Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys
۴ جلد دوم ASM
Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials
۵ جلد بیستم ASM
Materials Selection and Design
۶ هندبوک مهندسی و علم مواد
تالیف Donald R. Askeland انتشارات Cengage Learning
۸ هندبوک انتخاب مواد - تالیف ASHBY ۸ هندبوک انتخاب مواد
تالیف MYER KUTZ - انتشارات WILEY
۹ چارت‌های شناسایی و انتخاب مواد ۱۰ کتاب انتخاب مواد و طراحی برای مهندسین مواد، مکانیک و شیمی
۱۱ روش‌ ها و دستگاه های شناسایی و آنالیز مواد ۱۲ جزوه درس روش های شناسایی مواد

محصولات مرتبط با گرایش