گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

معرفی گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی از رشته مهندسی مواد

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی گرایشی از رشته مهندسی مواد است که علاوه بر آن به صورت بین رشته ای در رشته های دیگر نیز کاربرد دارد. به عبارت دیگر شما هر گونه شغلی از جمله تولید، واردات مواد اولیه، و فروش به صنایع مختلف را داشته باشید، یا اگر حین تحقیقات دانشگاهی و علمی برای مواد و دستگاه های خود نیاز به شناسایی و انتخاب داشته باشید، با گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی سر و کار خواهید داشت. شناسایی و انتخاب مواد مهندسی به عنوان رشته مهم و اساسی و پایه در بسیاری از علوم و صنایع از جمله خودروسازی، هوافضا، معادن، پزشکی، و غیره کاربرد بنیادین دارد.

این گرایش را می توان گرایش اصلی مهندسی مواد