مهندسی نانومواد، نقشی اساسی در پیشرفت صنایع جدید و مختلف از جمله صنایع هسته‌ای، انرژی، تکنولوژی پزشکی، هوافضا، نظامی و غیره دارد. به طور کلی، مواد، واحدهای سازنده همه تولیدات بوده و بنابراین مهندسان مواد در گستره وسیعی از صنایع مختلف تولیدکننده مشغول به کار هستند. بسیاری از مهندسان نانومواد در صنایع مربوط به فلزات، قطعات الکترونیکی، تجهیزات صنعتی و غیره کار کرده و نیاز به این مهندسان در کار تولید مواد جدید از جمله نانومواد به دلیل خواص منحصر به فرد آن ها، در حال افزایش است.

دانش آموختگان رشته مهندسی نانومواد در چه بخش های می توانند فعالیت کنند؟
می توانند در بخش های آزمایشگاهی بر روی فلزها، سرامیک ها، پلیمرها و نیز پروژه های تحقیقاتی در زمینه نانو فعالیت کنند.

به دلیل اینکه ایران دارای آزمایشگاه های مجهز در زمینه مواد و متالورژی است؛ دانش آموختگان این رشته می توانند در صنایع مختلف مانند تجهیزات پزشکی، خودروسازی، گاز، پتروشیمی و غیره در قسمت آزمایشگاه مشغول به کار شوند.

همچنین میتوانید اخبار استخدامی مرتبط با این رشته را در بخش استخدام سایت انجمن مواد و متالورژی مشاهده+ نمایید.

درباره انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی