گرایش جوشکاری از رشته مهندسی مواد

جوشکاری چیست؟

با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت و بوجود آمدن سازه‌های ترکیبی با اتصالات مختلف، بدست آوردن یک اتصال با خواص مکانیکی و فیزیکی مناسب، ضروری و کارآمد است. یکی از انواع روش‌های اتصال، جوشکاری است که به صورت گسترده برای اتصال مواد مشابه و غیر مشابه به کار می‌رود و انواع مختلفی دارد که هرکدام دارای معایب و مزایایی هستند.

جوشکاری یکی از روش‌های تولید است و هدف آن اتصال دائمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر،کامپوزیت) به یکدیگر است به گونه‌ای که خواص اتصال برابر خواص ماده پایه باشد. جوشکاری ع