مهندس معصومه زمانه

مهندس معصومه زمانه
– کارشناس ارشد مهندسی مواد- گرایش شناسایی و انتخاب
– دارای سه سال سابقه ترجمه متون تخصصی در رشته های مختلف
– مهارت ترجمه و تایپ فوری