ثبت نام دوره های تابستان ۹۸

۵۰,۰۰۰ تومان

در صورت شکست در پرداخت مبلغ ثبت نام به صورت اینترنتی هزینه دوره را از طریق فیش بانکی به حساب زیر واریز و اسکن فیش را به آدرس ایمیل یا تلگرام داده شده بفرستید.

نحوه پرداخت:
-شماره حساب ملی: بشماره ۰۳۳۳۳۷۱۴۸۳۰۰۲ بنام آقای هومن باغی باغبان
-کارت به کارت/انتقال اینترنتی: شماره کارت ملی ۶۰۶۱-۶۹۳۵-۹۹۷۱-۶۰۳۷ بنام آقای هومن باغبان

تلگرام:

@hoomanbaghban

مدارک مورد نیاز: 

اسکن(تصویر) یک قطعه عکس ۳در۴ 

اسکن کارت ملی (پشت و رو)

توضیحات