مجموعه جزوات گرایش مهندسی مواد و متالورژی

۶۰,۰۰۰ تومان

محتویات مجموعه:

Amaliat Golozar.pdf
Corrosion (Dr.Afshar).pdf
Diecasting.pdf
Elme Mavad.pdf
Enjemed.pdf
Estehaleye fazha.pdf
Extractoins Of Nonferrous Metal 1 (Uzbashizade).pdf
gozaresh kar azmayeshgah shekl dadan.pdf
Handbook_of_Mathematics_for_Engineers_and_Scientists.pdf
Introduction To Crystalography.pdf
Iron Extraction (Halali).pdf
khavas fiziki 2.pdf
Khavas mekaniki.pdf
Khavas Mekaniki1-elmo sanat.pdf
Khavas Mekaniki1-elmo sanat2.pdf
khavas mekanini 1.pdf
Khavas Phiziki.pdf
Metal Forming 1 (Akbarzade).pdf
Metal Forming.pdf
Metal Forming-Akbar Zamanian.pdf
Metallurgy & Amaliat Hararatie Chodanha.pdf
New Methods For Analysis (Khomamizade).pdf
Physical Properties 1 (Purazarang).pdf
Powder Metallurgy.pdf
Radiography Film.pdf
Solidification (Jozve).pdf
Solidification.pdf
Thermodynamics.pdf
thermodynamicsI-Sharif.pdf
متالورژي پودر -استاد کرميان.pdf

توضیحات

sabad1