مرکز دانلود

محتوای رایگان - برای دانلود هر عنوان روی آیکون کلیک کنید

ردیف عنوان کتاب دانلود ردیف عنوان کتاب دانلود
1 نانو لوله های کربنی
تالیف MORINUBO ENDO - انتشارات Pergamon
2 اصول ریخته گری فلزات
3 ساختارهای کامپوزیتی، طراحی، ایمنی و نوآوری
تالیف B.F. Backman - انتشارات Elsevier
4 کامپوزیت‌ ها و نانو کامپوزیت ها (فارسی) - تالیف انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی
5 کریستالوگرافی - تالیف دیتر شوارزنباخ - دانشگاه لوزان سوئیس 6 ریخته گری تحت فشار (فارسی)
7 دیکشنری مهندسی - انتشارات McGraw-Hill 8 اصول خوردگی (مکانیزم‌ها ، علل و روش‌های پیشگیری)
تالیف Philip A. Schweitzer
9 کتاب اصول خزش در فلزات و آلیاژها
تالیف:  Michael E. Kassner - انتشارات Elsevier
10 ریخته گری فلزات
تالیف Karl B. Rundman - انتشارات دانشگاه میشیگان
11
 متالورژی برای غیر متالورژها
تالیف Arthur C. Reardon - انتشارات ASM
12
خواص مکانیکی مواد
تالیف Marc Andr´e Meyers - انتشارات کمبریج
ردیف عنوان هندبوک دانلود ردیف عنوان هندبوک
دانلود
1 شکل دهی فلزات
تالیف WILLIAM F. HOSFORD - انتشارات کمبریج
2 هندبوک فلزات
انتشارات ASM
3 هندبوک مهندسی و علم مواد
تالیف Donald R. Askeland انتشارات Cengage Learning
4 هندبوک انتخاب مواد - تالیف ASHBY
5 هندبوک انتخاب مواد
تالیف MYER KUTZ - انتشارات WILEY
6 جلد اول ASM
Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys
7 جلد دوم ASM
Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials
8 جلد بیستم ASM
Materials Selection and Design
ردیف عنوان جزوه دانلود ردیف عنوان جزوه دانلود
1 نمودار فازی آهن - کرین 2 بررسی فولادهای کربنی ، فازها و ریزساختارهایشان
3 متالورژی و عملیات حرارتی چدن‌ها 4 جزوه آموزشی استاندارد
API , AWS ، ASME همراه با مثالهاي كاربردي از استانداردهاي
5 جزوه خوردگی و اکسیداسیون - دکتر صائب نوری 6 خوردگی موضعی - دکتر صائب نوری
7 آشنایی مقدماتی با تکنولوژی شکل دادن فلزات - مهندسی زمانیان 8 متالورژی پودر - تالیف انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی
9 آزمون‌های غیر مخرب 10 اصول انجماد فلزات
11
ترمودینامیک محلول ها
 12 جزوه درس روش های شناسایی مواد
ردیف عنوان استاندارد دانلود ردیف عنوان استاندارد دانلود
1 استانداردهاي كاربردي در صنعت جوش و معرفي عيوب جوش 2 تفسیر و ارزیابی عیوب جوش در آزمایش پرتونگاری صنعتی طبق استاندارد ASME . Sec VIII
ردیف عنوان فیلم دانلود ردیف عنوان فیلم دانلود
1 معرفی رشته مهندسی مواد 2 فیلم آموزشی علمی مواد
ردیف عنوان گزارش‌کار دانلود ردیف عنوان گزارش‌کار دانلود
1 آزمایشگاه متالوگرافی - تهیه شده در انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی
2  

خرید کتب و هندبوک های تخصصی