دفتر انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی

  • فولادشهرِ اصفهان - آ۲ - یونیت ۳۱- بلوک ب۲ - شماره ۴۵

  • کد پستی : ۸۴۹۱۸۷۵۸۳۳

  • ۰۳۱۵۲۶۱۷۱۹۷

  • ۰۹۳۶۸۹۷۰۷۵۰

  • info.samme@gmail.com

  • samme.ir@

  • samme_ir@

فرم تماس با انجمن