چرا مرکز ترجمه انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی


مراحل ثبت سفارش

 • مرحله اول

  ارسال سفارشات به بخش ترجمه به آدرس
  tarjome.samme@gmail.com
  ارسال مشخصات کامل  (نام و نام خانوادگی و شماره تماس) الزامی است

 • مرحله دوم

  قیمت گذاری توسط واحد ترجمه

  ارسال پیش‌فاکتور

   

 • مرحله سوم

  ارسال لینک پرداخت پیش فاکتور

   

 • مرحله چهارم

  پرداخت پیش‌فاکتور 

  شروع مرحله ترجمه

 • مرحله پنجم

  اتمام ترجمه و ارسال بخشی از ترجمه

  جهت مشاهده سفارش‌دهنده و حصول رضایت

 • مرحله ششم

  درخواست ارسال تمام ترجمه توسط سفارش دهنده

   

 • مرحله هفتم

   

  ارسال لینک پرداخت باقیمانده فاکتور

   

 • مرحله هشتم

  پرداخت نهایی توسط سفارش دهنده

  و ارسال فایل کامل ترجمه برای سفارش دهنده

محصولات انجمن